Happy travel Bijeljina

logo

pozovite2

Trst – Lido di Jesolo – Venecija - 15 - 18. novembar 2019. SIGURAN POLAZAK

Putovanja Putovanja Italija
arrow

Opis

4 dana autobusom

POLAZAK: 15.11.2019.                   POVRATAK: 18.11.2019.

 1. DAN: (15.11.2019 – petak) BIJELJINA

Polazak autobusa iz Bijeljine u večernjim časovima sa dogovorenog mjesta. Noćna vožnja sa kraćim pauzama po potrebi grupe.

 1. DAN: (16.11.2019. – subota) TRST – LIDO DI JESOLO

Dolazak u Italiju u jutranjim časovima, panoramski obilazak Trsta. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centra u blizini mjesta Palmanova – tržni centar sa radnjama najpoznatijih svjetskih robnih marki. Slobodno vrijeme za kupovinu. U poslijepodnevnim časovima nastavak putovanja ka Lidu di Jesolu – jedno od najajtraktivnijih ljetovališta na Jadranu. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 1. DAN: (17.11.2019. – nedjelja) LIDO DI JESOLO – VENECIJA – BIJELJINA

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u obilazak Venecije, dolazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija je nekadašnja srednjovjekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Duždeva palata, crkva Santa Maria della Salute, Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka... Nakon obilaska slobodno vrijeme. U poslijepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni i polazak za Republiku Srpsku. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

 1. DAN: (18.11.2019. – ponedjeljak) BIJELJINA

Dolazak u Bijeljinu u ranim jutarnjim časovima.

CIJENA ARANŽMANA: 179 KM

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz visoko-turističkim autobusom;
 • smještaj na bazi 1 ND u hotelu sa 3* u Lidu di Jesolo;
 • usluge vodiča i pratioca grupe;
 • organizaciju i realizaciju putovanja;
 • vožnja brodom do Venecije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • individualne troškove;
 • putničko zdravstveno osiguranje.

DOPLATE I POPUSTI:

 • 1/1 soba 30€;
 • dijete do 12 godina u pratnji dvije odrasle osobe plaća 70% ima sjedište u autobusu i pomoćni ležaj u hotelu.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana prije putovanja ili u mjesečnim ratama do polaska.

NAPOMENE U VEZI SA FAKULTATIVNIM IZLETIMA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Važne napomene za putovanje:

 • Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana prije polaska na put ili do popune mjesta.
 • Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju putovanja.
 • Postoji mogućnost smještaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
 • Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju posljednjeg dana boravka oko 09.00 sati.
 • Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
 • Za državljane Bosne i Hercegovine, koji posjeduju važeći biometrijski pasoš, nije potrebna viza za Italiju. Putnici koji posjeduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbjede odgovarajuće isprave.
 • Organizator putovanja preporučuje putnicima da prije polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posjete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno programom putovanja.
 • Organizator zadržava pravo izmjene redosljeda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promjene cijene prevoza, izmjene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmjeni cijenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana prije polaska na put.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa.
 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrijednim stvarima, prtljagu. Happy travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Happy travel. Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju prije polaska na putovanje. Happy travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Želimo Vam prijatno i ugodno putovanje.


Osnovne informacije


Galerija

COM_JOMHOLIDAY_TAB_FEATURES

Cijene i Booking

CIJENA ARANŽMANA: 179 KM

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz visoko-turističkim autobusom;
 • smještaj na bazi 1 ND u hotelu sa 3* u Lidu di Jesolo;
 • usluge vodiča i pratioca grupe;
 • organizaciju i realizaciju putovanja;
 • vožnja brodom do Venecije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • individualne troškove;
 • putničko zdravstveno osiguranje.

DOPLATE I POPUSTI:

 • 1/1 soba 30€;
 • dijete do 12 godina u pratnji dvije odrasle osobe plaća 70% ima sjedište u autobusu i pomoćni ležaj u hotelu.

Pošaljite upit za: Trst – Lido di Jesolo – Venecija - 15 - 18. novembar 2019. SIGURAN POLAZAK

Kontakt

logo

Meše Selimovića 23 A, Bijeljina, BiH
telefon +387 55 227 310   ili   227 311
mobilni viber whatsapp +387 66 187 279
mail  info@happytravelbn.com