Branka Garić
Pozicija:
referent za finansije
Adresa:
Meše Selimovića 23a
Bijeljina
76300
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 55 227 311
Faks:
+387 55 414 500
Broj mobilnog telefona:
+387 65 680 793
(opciono)